dolamaq

dolamaq
f.
1. Sarımaq, sarıqlamaq. Dolağı ayağına doladı, çəkməsini geydi. – <Durna:> Çay başından gəlirkən saçlarımı əllərinə doladı, kəndin içindən sürüdü. C. C..
2. məc. dan. Tapşırmaq, üzərinə yükləmək, həvalə etmək, öhdəsinə qoymaq. Bu işi hər adama dolamaq olmaz.
3. Basmaq, vurmaq mənasında. Kənd içərisində Nəbigili gülləyə doladılar. Nəbinin dəstəsi qaçıb evlərin dəhlizlərinə doldular. «Qaçaq Nəbi». Baxış bəy Camalın baş-gözünü şallağa doladı. Ə. Abasov.
4. məc. dan. Lağa qoymaq, ələ salmaq, sarımaq, masqara etmək (bəzən «ələ», «əlinə», «dilinə», «barmağına» sözləri ilə). <Sərdar:> Bu nə sözdür, Yusif şah! . . Atamın ərvahı üçün, səni dolamırıq. A. Ş.. Qara oğlan isə gələn qadını açıqdan-açığa dolamağa çalışırdı. M. Hüs.. Bilmirəm, doğrudanmı bu fikirdəsən, ya bizi dolayırsan. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sarımaq — f. 1. Bir şeyin üzərinə dolamaq. Yumaq sarımaq. – O əllər . . cəhrə dolandırmaqdan, lülə sarımaqdan qabar olub, ağaca dönmüşdü. Ə. Ə.. 2. İp və s. ilə üstündən, hər tərəfdən dövrələmə bağlamaq. Qutuları sarımaq. Kitabları sarımaq. // İp və s. ilə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bilək — is. Qolun dirsəkdən ələ qədər olan hissəsi. Gümüş biləklərin, bəyaz qolların; Sarı kəhrəbası, hayıf ki, yoxdur! M. P. V.. <Qaraca qız> həyətə çatdıqda gördü ki, Ağca xanımın biləyindən qan axır. . S. S. A.. Bunu deyərək, mayor Ulduzun nazik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Adharbaydjan — Azerbaïdjan Pour les articles homonymes, voir Azerbaïdjan (homonymie). Azərbaycan Respublikası (az) …   Wikipédia en Français

  • Azerbaidjan — Azerbaïdjan Pour les articles homonymes, voir Azerbaïdjan (homonymie). Azərbaycan Respublikası (az) …   Wikipédia en Français

  • Azerbaijan — Azerbaïdjan Pour les articles homonymes, voir Azerbaïdjan (homonymie). Azərbaycan Respublikası (az) …   Wikipédia en Français

  • Azerbaïdjan — Pour les articles homonymes, voir Azerbaïdjan (homonymie). Azərbaycan Respublikası (az) …   Wikipédia en Français

  • Azərbaycan — Azerbaïdjan Pour les articles homonymes, voir Azerbaïdjan (homonymie). Azərbaycan Respublikası (az) …   Wikipédia en Français

  • Azərbaycan Respublikası — Azerbaïdjan Pour les articles homonymes, voir Azerbaïdjan (homonymie). Azərbaycan Respublikası (az) …   Wikipédia en Français

  • Cuisine Azerbaïdjanaise — La cuisine azerbaïdjanaise ne comprend pas que la préparation des repas, mais elle synthétise aussi la culture culinaire, son histoire, sa philosophie, ses habitudes et une certaine poésie de la cuisine. Le climat joue un rôle important dans la… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”